• DOSTUPNO
    SVAKI DAN
  • 4 stanice
    28 bicikala
  • Brz i jeftin prijevoz
    UVIJEK SLOBODAN PARKING

Iznajmljivanja e-bicikala

Poštovani korisnici,
Naše e-bicikle se dnevno dezinficiraju.
Koristite ih i dalje uz odgovarajuću samozaštitu.Copyright © 2020 RICIKLETA sustav Grada Rijeke | Sva prava pridržana.